Úvod

Vitajte na stránkach Drahovskej kosy

Reportáž z rádia Regina – 1.časť

Reportáž z rádia Regina – 2.časť

 

Pozrite si reportáž z televizie tablet.tv

Novinka –> Výsledky Drahovskej Kosy 2019

 

rozpravac

Vážení priatelia ručného kosenia a zachovávania tradícií,

dovoľte, aby som Vás privítal na stránke organizátorov „Drahovskej kosy.“ Svišťanie kosy – zvuk, ktorý tak lahodne znie, upokojuje dušu a svieža zelená farba výhonkov trávi mi učarovali.

V minulosti som živil v sebe myšlienku zorganizovať kosecké preteky pre obyvateľov Drahoviec a okolitých obcí. Preto som sa pred dvoma rokmi zúčastnil kosenia na pomerne blízkom Prašníku. Od toho času som sa myšlienkou súťažného kosenia začal zaoberať pomerne intenzívne. Navštívil som a aktívne sa zapojil do koseckých pretekov aj v ostatných častiach nášho krásneho Slovenska, kde som živo diskutoval s organizátormi a postupne som zberal skúsenosti nielen pri narábaní s kosou, ale aj s organizačným priebehom týchto súťaží. Nádherné slovenské stráne mi doslova učarovali.

V roku 2012 sa sen stal skutočnosťou a v máji sme uskutočnili I. ročník Drahovskej kosy, ktorej zdarný priebeh ma posmelil v pokračovaní a organizovaní tejto akcie. Na jesennom zlete Slovenského koseckého spolku (SKOS) mi priatelia kosci prejavili dôveru a zvolili ma za staršinu SKOS-u. Túto funkciu som s pokorou a vďakou prijal a zároveň som si uvedomil, že ma „zaväzuje“ pokračovať v usporiadaní súťaží v Drahovciach.

Taktiež ma veľmi teší, že tohto ročníka sa aktívne zúčastní Obec Drahovce, ktorá vyčlenila z rozpočtu financie na našu akciu, za čo im veľmi pekne ďakujem a sľubujem, že našu obec budem propagovať na súťažiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Ďakujem všetkým návštevníkom, koscom, účinkujúcim, gulášmajstrom a obsluhujúcemu personálu za perfektne zvládnutú akciu Drahovská kosa 2015, ešte raz velká vďaka. Teším sa na stretnutie u nás opäť o rok.